Få en rollemodel

Hvad er team rollemodel?

Team Rollemodel er opstået ud fra ønsket om at give unge mennesker mulighed for at udvikle sig, når de får støtte fra et andet menneske, som de har tillid til. Statistikkerne viser, at 5-10 procent af danske unge ofte eller altid føler sig ensomme, fordi de ikke får opfyldt deres behov for at være sammen med andre mennesker. Mange unge får støtte fra deres mor og far eller endda én fra Kommunen, men mangler kontakten til andre unge, som de kan dele deres interesser med. Derfor vil Team Rollemodel have fokus på at skabe et tæt og tillidsfuldt forhold mellem et ungt menneske og en rollemodel, der har lyst til at dele ud af sin energi og sit overskud. Vi tror på, at det er den tætte forhold, der kan skabe forandring og udvikling. Alle de personer, der er en del af Team Rollemodel, er frivillige, og de er en del af teamet, fordi de vil gøre en forskel for andre mennesker. Alle i vores team, har erfaringer med frivilligt arbejde og med at arbejde med unge. Teamet har til huse i De Frivilliges Hus i Viborg, som du finder på Vesterbrogade 1, 8800 Viborg.

Hvem kan få en Rollemodel?

Mange af de unge, som tidligere har haft en frivillig rollemodel, har været ensomme, usikre og har i høj grad haft svært ved det sociale både i skolen og fritiden. Her kan du bruge en rollemodel til at tale om de ting, der er svære, men også til at lave ting sammen med, som du har lyst til at gøre sammen med en ven eller veninde. Vi har også mødt overvægtige unge, som har haft et stort ønske om at gå til noget sport, men på grund af overvægt og dårligt selvværd har de ikke haft overskud til at komme til sportsaktiviteter. En rollemodel vil her kunne støtte dig i at komme afsted til aktiviteter, og I kan tale om, hvordan det går. Vi har også flere unge drenge og piger, som har en anden etnisk herkomst end dansk, som ønsker at få en rollemodel, der kan hjælpe og støtte dem med deres udfordringer med det danske sprog og generelt at blive en del af hverdagen her i Danmark.

Hvorfor skal du netop have en Rollemodel?

Det er vores erfaring, at de unge, som har fået en frivillig rollemodel, har fået øget deres selvtillid og selvværd. Flere har også oplevet at få et fagligt løft i skolen og mange af de unge har fået mod på at starte op med en sportsaktivitet, spejder eller en anden friluftlivsaktivitet. En frivillig rollemodel kan give dig et frirum og en mulighed for at tale om lige præcis det, du har behov for. Rollemodellen får ikke løn for at være sammen med dig, men gør det af lyst og for at få muligheden for at lære et andet ungt menneske at kende.

Hvad kan du forvente?

Hvis du ønsker at møde en Frivillig Rollemodel, skal du eller dine forældre ringe til vores Rollemodels-team på telefonen: 52 75 09 52 eller sende en mail til Rollemodelfrivilligeshus@gmail.com Rollemodels-teamet holder til i De Frivilliges Hus Vesterbrogade 1, 8800 Viborg. Herefter vil du blive kontaktet af en af vores frivillige fra rollemodels-teamet, som arbejder fast i teamet, og I vil aftale en dato for et personligt møde, hvor du får mulighed for at høre mere, og vi kan lære dig lidt bedre at kende. Mødet vil som udgangspunkt foregå i De Frivilliges Hus i Viborg, hvor vi vil fortælle om dine muligheder. Hvis du efter mødet stadig gerne vil have en rollemodel, vil vi arbejde på at finde et godt match med en rollemodel, hvor vi kan se, at jeres personer vil passe godt sammen ud fra blandt andet interesse, alder og geografi. Du er meget velkommen til at tage en forælder eller en anden voksen med. Vi glæder os til at høre fra dig.