Bliv rollemodel

Hvad er team rollemodel?

Team Rollemodel er opstået ud fra ønsket om at give unge mennesker mulighed for at udvikle sig gennem en støttende og tillidsfuld relation til et andet menneske. Statistikkerne viser, at 5-10 procent af danske unge ofte eller altid føler sig ensomme, da de ikke får opfyldt deres sociale behov. Mange unge får støtte fra deres mor og far eller endda én fra Kommunen, men mangler kontakten til andre unge, der befinder sig på samme sted i livet som dem selv, og som de kan dele deres interesser med. I dette team er det den tætte relation, der er i fokus, og det er den, vi tror på, der kan skabe forandring og udvikling. Som frivillig vil dit primære ansvar derfor være forholdet til det unge menneske, som du bliver ’matchet’ med. Din største styrke vil være dig selv og din evne til at snakke og lytte, når du mødes med den unge. Projektet er bygget op omkring frivillige kræfter – både du som rollemodel og det koordinerende rollemodels-team er derfor tilknyttet projektet som frivillige og danner grundlaget for, at teamet lever videre. Teamet har til huse i De Frivilliges Hus i Viborg, som du finder på Vesterbrogade 1, 8800 Viborg.

Hvem kan blive frivillig rollemodel?

At blive frivillig rollemodel er en mulighed for alle, der har tid og lyst til at gøre forskel for et ungt menneske. Vi søger primært unge frivillige mellem 18 og 35, da vi ser en stor styrke i at arbejde ud fra ung-til-ung-princippet, hvor den unge og rollemodellen er tætte rent aldersmæssigt. Er du over 35 år, vil vi dog også meget gerne høre fra dig, da nogle af vores unge i højere grad efterspørger en ’voksen-relation’, og derfor vil have mere gavn af en rollemodel, hvor aldersforskellen er større. Som frivillig skal du være klar til at tage initiativ og ansvar i den sociale relation med det unge menneske, du bliver matchet med. Vi leder efter frivillig med et åbent og imødekommende sind, som er i stand til at skabe trygge og tillidsfulde relationer med de mennesker, de møder. Det er netop den gode kontakt til den unge, som bliver helt grundlæggende, da I derudfra selv bestemmer, hvad I vil bruge jeres tid sammen på. Vi indhenter børneattester på alle frivillige i projektet, hvilket kræver dit samtykke via en underskrift.

Hvad kan du forvente som frivillig Rollemodel?

Hvis du ønsker at være frivillig rollemodel, kan du sende en ansøgning til nedenstående mail adresse eller ringe til os. Vi vil gerne i din ansøgning kunne læse en kort beskrivelse af dig Navn, alder, adresse, tlf. nr. og mail, uddannelse/arbejde, fritid/interesser og hvorfor du ønsker at være frivillige rollemodel. Herefter vil du blive kontaktet af én af vores frivillige fra rollemodels-teamet, som arbejder fast i teamet, og I vil aftale en tid for en personlig samtale, hvor du får muligheden for, at høre mere om teamet, og vi kan lære dig lidt bedre at kende. Mødet vil foregå i De Frivilliges Hus i Viborg, og hvis vi til mødet bliver enige om, at du fremadrettet skal indgå i teamet som frivillig rollemodel, vil vi sammen lægge en plan for det videre forløb. Derefter vil vi arbejde på at finde et godt match med et ungt menneske, hvor vi kan se, at jeres personer vil kunne passe godt sammen udfra interesser, geografi og personlighed.

Da vores helt store fokus er at få lavet et godt match, skal du være opmærksom på at processen i nogle tilfælde kan tage tid. Det første møde/matchet mellem dig og den unge vil foregå i De Frivilliges Hus sammen med en fra rollemodels-teamet og den unges ledsager (i de fleste tilfælde en forældre). Herefter er det op til dig og den unge at planlægge aftaler. Der er ingen tidsbegrænsning på kontakten mellem rollemodellen og den unge – for nogle bliver det livslangt og for andre er det over en periode. Som udgangspunkt siger vi min et møde hver 14 dag, for at få skabt en go relation med den unge. Du vil som frivillige rollemodel blive en del af et netværk med de andre frivillige, hvor I har mulighed for at sparre gennem en fælles Facebookgruppe eller på et af de fire årlige netværksmøder som du automatisk vil blive indkaldt til.

Bliv rollemodel

Har du lyst til at være Frivillige rollemodel, høre vi meget gerne fra dig.

Du kan du sende en ansøgning til:

Rollemodels-teamet
Frivilliges Hus
Vesterbrogade 1
8800 Viborg
Rollemodelfrivilligeshus@gmail.com

eller ringe på 52 75 09 52